Moj oporavak

Pokriće za vreme provedeno na bolničkom lečenju uz osiguranje života. Obezbedite sebi dovoljnu osiguranu sumu i budite bez brige ukoliko morate da ležite u bolnici (Covid 19 uključen)

Saznajte više

OTP Osiguranje – osiguranje uz kreditne proizvode

Saznajte više o životnom osiguranju - zašto je važno, kome je namenjeno i koje prednosti pruža vama i vašim najdražim.

Saznajte više

Na raspolaganju su vam sledeći paketi osiguranja

Moj oporavak

Pokriće za vreme provedeno na bolničkom lečenju uz osiguranje života. Obezbedite sebi dovoljnu osiguranu sumu i budite bez brige ukoliko morate da ležite u bolnici (Covid 19 uključen)

Saznajte više

Moja sigurnost

Uz mala mesečna ulaganja obezbedićete sebi osiguranu sumu u slučaju privremene sprečenosti usled loma kostiju i rehabilitacije, a sve uz jedinstvenu mogućnost stalne komunikacije i saveta od strane lekara.

Saznajte više

Moja podrška

Tok života se može promeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite. Moja podrška pomaže vašoj porodici da se u najtežem trenutku oseća sigurno i bude rasterećena finansijskih briga.

Saznajte više

Moja štednja

Najbolji način da obezbedite sigurnu budućnost, dok istovremeno štitite svoju porodicu. Moja štednja je više od osiguranja, jer istovremeno predstavlja i sigurnu štednju.

Saznajte više

Najčešća pitanja

Ko je osiguravač?

Osiguravač je društvo koje se bavi osiguranjem, odnosno preuzima obavezu isplate osigurane sume ako nastane osigurani slučaj (rizik), za određenu cenu (premiju).

Ko je ugovarač osiguranja?

Ugovarač osiguranja je lice koje zaključuje ugovor o osiguranju, u svoju korist ili korist drugog lica. Ugovarač osiguranja je lice koje ima obavezu da plaća premiju i pripadaju mu sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju života.

Ko je osiguranik?

Osiguranik je lice čiji je život osiguran, odnosno lice koje je osigurano od ugovorom određenog rizika.

Ko je korisnik osiguranja?

Korisnik osiguranja je lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu iz osiguranja.

Saznajte više "

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

  [hiddenformdata]

  obaveštenjem*

  Prigovor

  Razgovarajte sa nama. Tu smo da saslušamo i odgovorimo na vaš prigovor. Prigovor možete poslati i na prigovori@otposiguranje.rs

  Obaveštenje

  Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

  Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

  Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  *Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.