Obaveštenje

Obaveštenje povodom dospelih premija – moratorijum

Dragi klijenti,

Obaveštavamo vas da je sa prekidom vanrednog stanja u državi prestala mogućnost prijave za obustavu plaćanja premija životnog osiguranja. Imajući u vidu uslove pod kojima je OTP Osiguranje nudilo moratorijum na premije osiguranja i da je kao rok za plaćanje premija koje su obuhvaćene moratorijumom određen rok od godinu dana od dana prestanka vanrednog stanja u Republici Srbiji, želimo da obavestimo sve ugovarače osiguranja koji su iskoristili ovu mogućnost da imaju pravo da izmire dugovanja obuhvaćena moratorijumom sve do 07.05.2021. godine. Nakon navedenog datuma OTP Osiguranje će potraživati te iznose premija. Ukoliko trajanje polise ističe pre 07.05.2021. godine potrebno je izmiriti sve dugujuće premije do trenutka isteka trajanja polise.

Plaćanje premija možete izvršiti prema sledećim instrukcijama koje možete pogledati OVDE.

 

OTP Osiguranje će uredno potraživati iznose premija koji nisu obuhvaćeni moratorijumom i tim povodom će na uobičajen način slati obaveštenja opomene u slučaju dugovanja.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona 011/7150221 i 011/2608660.

Vaše OTP Osiguranje

Moja preventiva

Želite redovne i preventivne preglede u privatnim zdravstvenim ustanovama bez ograničenja i po povoljnoj ceni?

Želite da znate tačnu cenu usluge osiguranja i jednostavno ugovorite polisu?

Na pravom ste mestu.

Saznajte više

OTP Osiguranje – osiguranje uz kreditne proizvode

Saznajte više o životnom osiguranju - zašto je važno, kome je namenjeno i koje prednosti pruža vama i vašim najdražim.

Saznajte više

Na raspolaganju su vam sledeći paketi osiguranja

Moja preventiva

Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života: veliki broj pregleda sa punim pokrićem i pregleda sa povoljnim učešćem u ceni. Brzo i lako zakažite pregled. Uštedite i do 70% na zdravstvene usluge u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Saznajte više

Moja sigurnost

Uz mala mesečna ulaganja obezbedićete sebi više nego odgovarajuću osiguranu sumu u slučaju privremene sprečenosti usled loma kostiju i rehabilitacije, a sve uz jedinstvenu mogućnost stalne komunikacije i saveta od strane lekara.

Saznajte više

Moja podrška

Tok života se može promeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite. Moja podrška pomaže vašoj porodici da se u najtežem trenutku oseća sigurno i bude rasterećena finansijskih briga.

Saznajte više

Moja štednja

Najbolji način da obezbedite sigurnu budućnost, dok istovremeno štitite svoju porodicu. Moja štednja je više od osiguranja, jer istovremeno predstavlja i sigurnu štednju.

Saznajte više

Najčešća pitanja

Ko je osiguravač?

Osiguravač je društvo koje se bavi osiguranjem, odnosno preuzima obavezu isplate osigurane sume ako nastane osigurani slučaj (rizik), za određenu cenu (premiju).

Ko je ugovarač osiguranja?

Ugovarač osiguranja je lice koje zaključuje ugovor o osiguranju, u svoju korist ili korist drugog lica. Ugovarač osiguranja je lice koje ima obavezu da plaća premiju i pripadaju mu sva prava i obaveze iz ugovora o osiguranju života.

Ko je osiguranik?

Osiguranik je lice čiji je život osiguran, odnosno lice koje je osigurano od ugovorom određenog rizika.

Ko je korisnik osiguranja?

Korisnik osiguranja je lice koje u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu iz osiguranja.

Saznajte više "

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

obaveštenjem*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.