Podrška

Saznajte gde i na koji način možete uložiti prigovor ili prijaviti osigurani slučaj. Pročitajte koja dokumentacija vam je potrebna ili postavite pitanje.

Prigovori na obradu podataka o ličnosti

Ukoliko imate primedbu na način obrade podataka o ličnosti ili smatrate da su vaša prava ugoržena, možete uložiti zvanični prigovor.

Saznajte više

Prigovori

Ukoliko niste zadovoljni i želite da uložite prigovor, to možete da uradite lično, preko svog zastupnika, u pisanoj formi preko Zastupnika u osiguranju ili direktno nama.

Saznajte više

Prijava osiguranog slučaja

Ukoliko dođe do nastanka osiguranog slučaja, potrebno je da tu informaciju podelite sa osiguravajućom kućom i zastupnikom u osiguranju kako biste pokrenuli proces utvrđivanja prava na isplatu osigurane sume.

Saznajte više

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

  [hiddenformdata]

  obaveštenjem*

  Obaveštenje

  Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

  Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

  Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  *Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.