Moja sigurnost

Moja Sigurnost vam pruža:

 • Osiguranje od privremene sprečenosti usled loma kostiju (osim za prste šake i stopala)
 • Osiguranu sumu za troškove rehabilitacije
 • Osiguranje od rizika smrti
 • Uslugu “Doktor na telefonu” – saveti lekara 24 časa, 7 dana u nedelji
 • Besplatan pregled fizijatra i popusti na fizikalne terapije u mreži partnerskih ustanova. Listu pogledajte ovde.
Mesečna premija 203 RSD
Osigurana suma od privremene sprečenosti usled loma kostiju 25.500 RSD
Osigurana suma za troškove rehabilitacije 4.500 RSD
Osigurana suma u slučaju smrti 30.000 RSD

* Ukupna osigurana suma u slučaju loma kostiju je 30.000 RSD (25.500+4.500) i isplaćuje se u celosti osiguraniku na osnovu izveštaja lekara.

Svakodnevni životni i zdravstveni izazovi traže nove i konkretne odgovore. Ne samo zbog nas, već i zbog naših najbližih. Novi i jedinstveni paket životnog osiguranja predstavlja spoj brige o ličnom zdravlju i zaštite porodice u slučaju neželjenih događaja.

Karakteristike i prednosti

Karakteristike osiguranja

 • Mesečna uplata premije
 • Visina osigurane sume u slučaju privremene sprečenosti usled loma kostiju i troškove rehabilitacije 30.000 RSD
 • Visina osigurane sume za slučaj smrti 30.000 RSD
 • Jedinstveni paket sa uslugom “Doktor na telefonu 24/7”
 • Period trajanja osiguranja jedna godina
 • Pristupna starost osiguranika od 65 do 74 godine

Prednosti osiguranja

 • Briga o osiguraniku u toku trajanja ugovora o osiguranju
 • Saveti lekara i podrška 24 časa, 7 dana u nedelji
 • Sigurnost porodice u slučaju neželjenih životnih okolnosti
 • Jednostavno ugovaranje – uz Evergrin kredit za penzionere kod OTP Banke
Uslovi osiguranja
Opšti uslovi
Posebni uslovi

Zainteresovani ste? Pošaljite nam
svoje podatke i ubrzo ćemo vas kontaktirati.
  obaveštenjem*

  Za sve dodatne informacije možete pozvati 011 2608 665
  radnim danima u periodu od 9-17h

  Ukoliko ste osiguranik i želite da koristite uslugu Doktor na telefonu možete pozvati 011 4155 908 svakog dana 00-24h.

  Obaveštenje

  Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

  Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

  Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  *Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.