OTP Osiguranje

Započeli smo svoj rad u Srbiji 2009. godine pod imenom Societe Generale Osiguranje, kao deo SOGECAP grupe. Krajem septembra 2019. dolazi do promene i postajemo OTP Osiguranje, deo OTP grupe. Primenjujemo iskustva i znanja stečena tokom decenije rada u cilju da vaš i život vaših najbližih upotpunimo i učinimo bezbrižnim.

0,56

milijardi RSD ukupan iznos tehničkih rezervi

205

hiljade Aktivnih ugovora

152

hiljade Aktivnih klijenata

*na dan 31.12.2023.

OTP Osiguranje svoje usluge životnog osiguranja klijentima pruža preko OTP banke, kao zastupnika u osiguranju.

U svojoj ponudi OTP Osiguranje ima usluge životnog osiguranja koje zadovoljavaju potrebe klijenata: od razvoja proizvoda štednje i zaštite, preko dobro obučenih zaposlenih, sve do efikasnog procesa prijave štete.

Nadzorni odbor

Zoltan Molnar, predsednik Nadzornog odbora
Jelena Kočović, nezavisni član Nadzornog odbora

Izvršni odbor

Nikola Rodić, predsednik Izvršnog odbora
Marija Matović, član Izvršnog odbora

Akcionari

Poslovno ime: OTP BANK NYTR
Učešće u kapitalu: 51%

Poslovno ime: OTP banka Srbija a.d. Novi Sad
Učešće u kapitalu: 49%

OTP Osiguranje u okviru svog integrisanog modela bankoosiguranja sa OTP bankom, predstavlja važnog učesnika na tržištu osiguranja u Srbiji.

Društvo ima 30 zaposlenih i u 2023. godini zauzima 7. mesto na tržištu životnog osiguranja u Srbiji na osnovu ukupne bruto premije.

Lokacije zastupnika u osiguranju OTP banke

OTP Osiguranje distribuira svoje usluge osiguranja sa željom da zadovolji potrebe klijenata OTP banke: od razvoja proizvoda kroz promociju proizvoda, prodaju i obuku agenata do procesa prijave štete.

Sve informacije o uslugama OTP Osiguranja možete dobiti u ekspoziturama OTP banke, slanjem upita putem kontakt forme na sajtu ili na broj telefona 011 260 8665 .

Lokacije možete pogledati na sledećem linku:
www.otpsrbija.rs/lokacije-ekspozitura-i-bankomata/

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

  [hiddenformdata]

  obaveštenjem*

  Obaveštenje

  Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

  Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

  Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  *Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.