Obaveštenje

Komunikacija u vanrednim okolnostima – Covid 19

Poštovani klijenti,

Imajući u vidu vanredno stanje povodom Covid 19 obaveštavamo vas da štetu možete prijaviti putem e-mail adrese stete@otposiguranje.rs , dok prigovor na rad Društva možete podneti putem e-mail adrese prigovori@otposiguranje.rs .
S obzirom na novonastalu situaciju molimo vas da i ukoliko se odlučite na podnošenje zahteva/prigovora u ekspoziturama zastupnika u osiguranju OTP banke, dostavite e-mail adresu putem koje možemo da komuniciramo sa vama po tom pitanju. E-mail adresa koju nam dostavite će biti korišćena u svrhu komunikacije povodom podnetog zahteva/prigovora. Ukoliko vam je potrebna naša asistencija po pitanju šteta molimo vas da nas pozovete na brojeve telefona 011/2608 663, 2608 734 ili 2608 668 kako bismo vas sproveli kroz proces prijave štete elektronskim putem. U slučaju da vam je potrebna informacija o načinu podnošenja ili rešavanja prigovora možete nas kontaktirati na broj telefona: 011/26-08-654.

Hvala na razumevanju, Vaše OTP osiguranje

Insurance packages created to cover your needs

My Prevention

Additional health insurance with life insurance: numerous check ups with full coverage and check ups with favorable participation in price. Schedule a check up quickly and easily. Save up to 70% on health services in private medical institutions.

Learn more

My security

With small monthly investments, you will provide yourself the appropriate insured sum in case of temporary prevention due to fracture of the bones and rehabilitation, all with the unique possibility of constant communication and advice by a doctor.

Learn more

My support

Life can change in a moment. Suddenly, a family can lose both a loved one and the financial support at the same time. My support helps your family, at its worst possible moment, feel safe and relieve financial concerns.

Learn more

My savings

The best way to secure your future, while protecting your family at the same time. My savings is more than insurance, because it also represents certain savings.

Learn more

Frequently asked questions

Who is the insurer?

The insurer is a company that deals with insurance, i.e. that assumes the obligation to pay the sum insured in case the insured event (risk) occurs and that for a certain price (premium).

Who is the insurance contractor?

The insurance contractor is a person who concludes an insurance contract, for his own benefit or for the benefit of another person. The insurance contractor is a person who is obliged to pay the premium and all the rights and obligations of a life insurance contract belong to him.

Who is the insured?

The insured is a person whose life is insured - the person who is insured against a certain risk defined by the contract.

Who is the beneficiary?

The beneficiary is a person who, in case of the insured event occurrence, is entitled to the insurance indemnity.

Learn more "

Do you have questions for us?

Talk to us! Ask, suggest, tell us what you think, give us recommendations - we will reply to you in no time.

notice*

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.