Moja štednja

Najbolji način da obezbedite sigurnu budućnost, dok istovremeno štitite svoju porodicu. Moja štednja je više od osiguranja, jer istovremeno predstavlja i sigurnu štednju.

Moja štednja je osiguranje sa štednom komponentom, što znači da vaš novac iz godine u godinu vredi sve više. Ono što je još važnije, vaša porodica može da računa na sigurnu finansijsku podršku u slučaju neželjenih životnih okolnosti.

Šta za vas znači štedno životno osiguranje?

Sami birate iznos premije, kao i to da li ćete je uplaćivati mesečno, godišnje ili jednokratno. Po isteku ugovora, osigurana suma, uvećana za kamatu, biće vam na raspolaganju. Bilo da želite finansijsku podršku u penziji, novac za školovanje dece ili jednostavno, sigurnu investiciju za sebe i svoj poslovni razvoj, Moja štednja je način da to obezbedite.

Tokom celog perioda trajanja ugovora vi ste i životno osigurani, što predstavlja dodatnu prednost. U slučaju nastupanja osiguranog događaja, vašoj porodici se isplaćuje osigurana suma, bez obzira na broj uplaćenih premija.

Karakteristike i prednosti

Karakteristike osiguranja

 • Mogućnost mesečne, godišnje ili jednokratne uplate premije
 • Trajanje osiguranja: od 3 do 10 godina
 • Isplata celokupne sume nakon isteka ugovora o osiguranju
 • Period ugovaranja osiguranja od 18. do navršene 67. godine života
 • Osiguranje ističe sa navršenih 70 godina života
 • Maksimalni iznos osigurane sume: 200.000 EUR

Prednosti osiguranja

Obezbedite na vreme osiguranu sumu:

 • Kao dodatak uz penziju
 • Za školovanje i osamostaljivanje dece (učešće za stan, pokretanje sopstvenog posla…)
 • Za sigurnost porodice u slučaju neželjenih životnih okolnosti
 • Kao štednju uz veću dobit nego kod klasičnog oročenog depozita

Uslovi osiguranja
Opšti uslovi "> ">
Posebni uslovi "> ">

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa ugovaranja.

Izračunajte svoju premiju

Putem naše aplikacije odaberite period i visinu premije koju želite da uplaćujete i tako izračunajte svoju tačnu osiguranu sumu.

Saznajte više

Izaberite osiguranje prilagođeno vašim potrebama.

Ja sam
od
godina,
sam,
i
decu.
Pokaži mi opcije

Najčešća pitanja

Saznajte više "

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

  [hiddenformdata]

  obaveštenjem*

  Popunite polja forme

   [hiddenformdata]


   0/100


   0/100


   obaveštenjem*

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Obaveštenje

   Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

   Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

   Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

   *Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.