Moj oporavak

Odlazak u bolnicu može da bude iznenadan i neplaniran. Ne dozvolite sebi dodatnu finansijsku brigu jer nećete biti u mogućnosti da obavljate svoje dnevne aktivnosti

Virus Covid 19 nam je pokazao da ništa ne može da se planira. Osiguranje Moj oporavak vam omogućava da planirate bez obzira na okolnosti. Uz nisku premiju obezbedite sebi bezbrižnost i finansijsku podršku ukoliko morate da odete na bolničko lečenje, a vašoj porodici sigurnost u slučaju neželjenih životnih okolnosti.

Moj oporavak vam pruža:

 • Dnevnu naknadu usled boravka na bolničkom lečenju (bolnički dan)
 • Osiguranje od rizika smrti
Mesečna premija za osiguranike starosti:
18-49 godina: 256 RSD
50-64 godina: 442 RSD
65-75 godina: 751 RSD

Osigurana suma za dane provedene na bolničkom lečenju – do 30 dana, 2000 RSD po danu, maksimalno 60.000 RSD

Osigurana suma u slučaju smrti 100.000 RSD

Karakteristike i prednosti

Karakteristike osiguranja

 • Mesečno ili godisnje plaćanje premije
 • Visina osigurane sume u slučaju boravka u bolnici, 2000 RSD po danu, maksimalno 60.000 RSD
 • Visina osigurane sume za slučaj smrti 100.000 RSD
 • Jedinstveni paket sa uslugom “Doktor na telefonu 24/7”
 • Period trajanja osiguranja jedna godina
 • Period ugovaranja za osiguranike od 18. do navršene 74. godine života

Prednosti osiguranja

 • Finansijska podrška u slucaju bolničkog lečenja
 • Pokriće važi i u slučaju oboljenja od virusa Covid 19
 • Životno osiguranje dostupno svima
 • Saveti lekara i podrška 24 časa, 7 dana u nedelji
 • Sigurnost porodice u slučaju neželjenih životnih okolnosti
 • Jednostavno ugovaranje – potrebna je samo važeća lična karta
Uslovi osiguranja
Opšti uslovi
Posebni uslovi

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa ugovaranja.

Zainteresovani ste? Pošaljite nam
svoje podatke i ubrzo ćemo vas kontaktirati.
  obaveštenjem*

  Za sve dodatne informacije možete pozvati 011 2608 665
  radnim danima u periodu od 9-17h

  Ukoliko ste osiguranik i želite da koristite uslugu Doktor na telefonu, možete pozvati 011 4155 908 svakog dana 00-24h.

  Obaveštenje

  Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

  Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

  Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

  *Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.