Moja podrška

Tok života se može promeniti u trenutku. Iznenada, porodica može ostati istovremeno bez najdraže osobe i bez finansijske zaštite. Moja podrška pomaže vašoj porodici da se u najtežem trenutku oseća sigurno i bude rasterećena finansijskih briga.

Osigurajte budućnost svojih najdražih. Moja podrška nema štednu komponentu i pruža finansijsku zaštitu porodici osiguranika.

Zašto je važno da budete osigurani?

Osiguranje života je važna odluka i preporučujemo je svima koji su izloženi svakodnevnim rizicima, poput saobraćajnih nezgoda ili povreda na radu. Takođe, ovaj tip osiguranja namenjen je i ljudima koji su završili svoju poslovnu karijeru, spremaju se za odlazak u penziju ili su već penzioneri.

Osnovna svrha osiguranja jeste zaštita porodice od finansijskih poteškoća i izdataka. Klijent uplaćuje mesečnu premiju tokom ugovorenog perioda, a u slučaju nastupanja osiguranog događaja, suma se isplaćuje korisnicima polise.

Karakteristike i prednosti

Karakteristike osiguranja

 • Mogućnost mesečne ili godišnje uplate premije
 • Trajanje osiguranja: od 1 do 20 godina
 • Period ugovaranja osiguranja od 18. do navršene 74. godine života
 • Osiguranje ističe sa navršenih 75 godina života

Prednosti osiguranja

 • Sigurost porodice u slučaju neželjenih životnih okolnosti
 • Malo ulaganje uz visoke osigurane sume
 • Ostaju lepa sećanja a ne brige

Uslovi osiguranja
Opšti uslovi "> ">
Posebni uslovi "> ">

Brzo, jednostavno i na jednom mestu do realizacije kompletnog procesa ugovaranja.

Izračunajte svoju premiju

Putem naše aplikacije odaberite period i visinu premije koju želite da uplaćujete i tako izračunajte svoju tačnu osiguranu sumu.

Saznajte više

Izaberite osiguranje prilagođeno vašim potrebama.

Ja sam
od
godina,
sam,
i
decu.
Pokaži mi opcije

Najčešća pitanja

Saznajte više "

Imate pitanja za nas?

Razgovarajte sa nama! Pitajte, predložite, recite nam šta mislite, preporučite nam - brzo ćemo vam odgovoriti.

  [hiddenformdata]

  obaveštenjem*

  Popunite polja forme

   [hiddenformdata]


   0/100


   0/100


   obaveštenjem*

   Hvala što ste poslali upit naša
   sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

   Obaveštenje

   Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

   Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

   Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

   *Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.