Preležali ste Covid 19? Pogodnost za postojeće osiguranike OTP osiguranja

Dragi osiguranici,

Svima vama koji ste se oporavili od virusa Covid-19, želimo da poručimo da i u ovim trenucima mislimo na vas i želimo da vam pomognemo da se osećate dobro.

Vaše OTP Osiguranje je tu da vas podrži kako biste preventivno proverili i pratili svoje zdravstveno stanje i nakon oporavka od ovog virusa.

Svim našim osiguranicima koji su do 01.05.2020. godine zaključili bilo koju polisu osiguranja života kod OTP Osiguranja, a koji su preležali Covid-19, nudimo mogućnost da prekontrolišu svoje zdravstveno stanje u medicinskoj ustanovi po sopstvenom izboru tako što će se javiti do 01.06.2020. godine i odabrati lekarske preglede i/ili analize u visini do 10.000 RSD u medicinskoj ustanovi po svom izboru*.

Pravo na lekarski pregled i analize možete iskoristiti sve do 31.12.2020. godine.

Odluka je na vama, ali možemo i da vam pružimo pomoć u izboru pregleda. Preporuka lekara sa kojima sarađujemo je da, u cilju provere kliničke slike i očuvanja zdravlja nakon preležanog virusa Covid-19, bilo poželjno da obavite neki od sledećih pregleda**:
– Internistički pregled
– Pregled kardiologa sa EKG-om i ultrazvučnim pregledom srca
– Pregled pulmologa sa ispitivanjem funkcionalnog statusa pluća (spirometrija)
– Ultrazvučni pregled abdomena i ultrazvučni pregled krvnih sudova ekstremiteta, glave i vrata
– Pregled neurologa
– Laboratorijski pregled (KKS sa hematokritom i sedimentacijom, leukocitarna formula, hemoglobin, gvožđe, fibrinogen, D-dimeri, transaminaze, holesterol (ukupni, LDL, HDL), glikemija sa glikoliziranim hemoglobinom, kreatinin, Urea, BUN, mokraćna kiselina, natrijum, kalijum, pregled mokraće).
 
Da biste ostvarili ovu pogodnost, na vama je samo da:
 
1. Pozovete naše brojeve telefona 011/2608 665 ili 011/2608 660 da porazgovaramo o pregledima koje nameravate da obavite i o medicinskoj ustanovi u koju biste želeli da odete.
2. Posetite ekspozituru našeg zastupnika u osiguranju OTP banka Srbija ad Beograd kako biste nam dostavili otpusnu listu iz bolnice kao dokaz da ste bili hospitalizovani zbog virusa Covid-19.
3. Upoznate se sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti i ukoliko ste saglasni sa načinom obrade svoju saglasnost izrazite potpisivanjem ovog dokumenta u ekspozituri.
4. Nakon odobrenja pregleda od strane OTP Osiguranja potrebno je da u zakazanom terminu posetite medicinsku ustanovu i obavite željeni pregled za koji OTP Osiguranje pokriva troškove u iznosu do 10.000 rsd***
5. Ostanete zdravi i vodite računa o preventivi.
 
 Hvala vam na poverenju.
 

*Neophodno je da obavestite OTP Osiguranje u kojoj medicinskoj ustanovi želite da obavite preglede kako bismo dogovorili pokriće troškova u visini od 10.000 RSD direktno sa ustanovom. Izuzetno, ukoliko određena medicinska ustanova nije u mogućnosti da obavi navedenu saradnju sa OTP Osiguranjem i/ili izvrši tražene preglede, bićete kontaktirani i zamoljeni da se opredelite za drugu medicinsku ustanovu gde je moguće izvršiti željene preglede.
** U vezi zdravstvenog stanja povodom Covid-19 se konsultujete sa svojim lekarom koji je vodio lečenje ili sa lekarom opšte prakse kod koga se inače lečite. OTP Osiguranje navedene preglede i analize nudi isključivo kao benefit u cilju očuvanja i poboljšanja zdravstvenog stanja i oni se ne smatraju neophodnim i obaveznim ukoliko vam ih nije preporučio vaš lekar, ali je dobro obaviti ih u cilju preventive i provere zdravstvenog stanja. Navedena lista pregleda i analiza je isključivo informativnog karaktera, a sam osiguranik se opredeljuje da li su i koji pregledi i analize su mu potrebni.
*** OTP Osiguranje neće prikupljati medicinsku dokumentaciju povodom obavljenog pregleda.
 

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.