Claim procedure

If insured case ocurrs, it is necessary to share this information with insurance company and insurance agent in order to initiate the procedure for determining the right to payment of insured sum. The claims of the contractor / insured person become obsolete in accordance with Article 380 of the Law on Obligations within 5 years, but the interested person can prove that they did not have knowledge about the occurrence of the insured event when the statute of limitations expires from the date of knowledge, with the absolute statute of limitations 10 years.

In the interest of the beneficiary and in order to simplify and more efficiently resolve the claim, the Insurer, pursuant to Article 24 of the Law on Personal Data Protection, has enabled submission of personal data of all beneficiaries by one interested person. Data subjects can learn more about means of data processing in following Information

Documentation for payment of insured sum in case of survival for My savings
Claim for insurance compensation in case of survival "> ">
Your copy of the policy
Photocopy of ID of the Applicant
Photocopy of card of foreign currency current account of the Applicant (if account is not in OTP banka Srbija, deliver IBAN and SWIFT)
Documentation for payment of surrender value for My savings
Request for payment of surrender value "> ">
Your copy of the policy
Photocopy of ID of the Applicant
Photocopy of card of foreign currency current account of the Applicant (if account is not in OTP banka Srbija, deliver IBAN and SWIFT)
Documentation for reporting insured case of bone fracture for My security
Claim for insurance compensation in case of bone fracture "> ">
Your copy of the policy
Doctor's report that defines existance of bone fracture
Photocopy of ID of the Applicant
Photocopy of card of current account of the Applicant
Documentacion for reporting insured case of death
Claim for insurance compensation in case of death of the insured (filled by the Applicant) "> ">
"Know your client" form (to be filled in branch of Insurance agent)
Photocopy of ID of the Applicant
Photocopy of document confirming death of the insured
Photocopy of Death Certificate issued by authorized institution
Patient Discharge (if exists and if insured deceased in hospital)
Autopsy finding (if exists)
Final judicial decision on inheritance (if legal heirs are stated as beneficiaries)
Photocopy of ID of the beneficiaries
Photocopy of card of current account of beneficiaries (RSD or EUR depending on currency of insured sum)
Documentation for reporting insured case of total permanent disability for loan insurance
Claim for insurance compensation in case of total permanent disability "> ">
Photocopy of ID of the Applicant
Your copy of policy
Confirmation from Pension and Disability Insurance Fund on existance and level of disability
Photocopy of medical documentation in line with information stated in Claim
Where you can report insured case?

  • In nearest OTP bank Serbia ‘s branch
  • By sending directly to OTP Osiguranje premises:
    OTP Osiguranje ADO Beograd
    Bulevar Zorana Đinđića 50a/b
    11070 Novi Beograd, Srbija

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.