Vrati se nazad

Zašto je važna (moja) preventiva?

Kada nas pitaju da li vodimo računa o svom zdravlju, većina nas će odgovoriti potvrdno ukoliko smo u datom trenutku zdravi. Međutim, briga o zdravlju predstavlja mnogo širi skup aktivnosti od odlaska kod lekara po nastupanju zdravstvene tegobe.

22.05.2019
Drvene kockice sa medicinskim motivima crvene boje

Pojam prevencija objašnjava ono što briga o zdravlju treba da bude: pravilna ishrana, redovna fizička aktivnost, uzdržavanje od upotrebe alkohola i nikotina, i ono najvažnije – preventivni lekarski pregledi i rana dijagnostika.

Koje su glavne prednosti preventive?

  1. Odgovornost i efikasno donošenje odluka. Redovnim odlaskom na preglede uspostavljate kontrolu nad sopstvenim životom. Svaki lekarski nalaz vam daje uvid u ono što se dešava sa vašim zdravljem i dovoljno informacija da možete doneti pravilnu odluku šta je potrebno učiniti kako biste umanjili potencijalne rizike i poboljšali opšte stanje organizma.
  2. Rano otkrivanje i reakcija. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO), čak 80% hroničnih oboljenja se može preduprediti ranim otkrivanjem. Ukoliko tokom redovne kontrole otkrijete postojanje neke zdravstvene smetnje, možete brzo reagovati i otkloniti/umanjiti njene efekte. Na ovaj način sprečavate nastanak i razvijanje bolesti, a ujedno ćete sačuvati sebe od neprijatnih i bolnih simptoma koji se mogu javiti u kasnijoj fazi.
  3. Ušteda novca i vremena. Preventivni pregled, kada je sve u redu, može delovati kao nepotreban trošak. Međutim, investiranjem u svoje zdravlje i pravovremena reakcija na duže staze štedi velike količine novca koji možemo pametno iskoristiti. Sa druge strane, vreme koje imamo je dragoceno, a najlepše je provoditi ga kada smo zdravi i puni energije.
  4. Bolji kvalitet života. Uz pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i preventivne preglede direktno utičemo na kvalitet i dužinu života. Osluškujući sopstvene potrebe imamo priliku da vodimo zdraviji, aktivniji i srećniji život.
  5. Bez čekanja. Ne moramo da čekamo da dođe do zdravstvene tegobe kako bismo obavili pregled. Niti moramo da čekamo mesecima da dođemo na red. Svako od nas ima pravo da vodi računa o svom zdravlju, bez potrebe da objašnjava zašto mu je preventiva važna. Uvek je pravi trenutak da proverite svoje zdravlje, ali postoje neki pregledi koje bi trebalo obaviti bar jednom godišnje.

Koji su najčešći preventivni pregledi?

Čini nam se nekad da vreme sporo teče, ali kada dođe red na redovni godišnji pregled pitamo se kad pre je ta godina prošla. Nekada prođu i dve, jer ne osećamo nikakve tegobe. U zavisnosti od pola i godina, svako od nas bi trebalo da uradi određene kontrole, ali ipak nešto je svima zajedničko – kontrola zdravlja zuba, provera vida i krvna slika. Pored toga, žene bi trebalo idu na redovne godišnje preglede ginekologa, dok starije osobe treba da posete kardiologa.

Doktor u belom mantilu sa stetoskopom piše izveštaj o dopunskom zdravstvenom osiguranju plavom olovkom

Nedostatak vremena, nedostatak novca i preventiva

Državno zdravstvo je opterećeno velikim brojem korisnika usled čega je gotovo nemoguće stići na red kako bi se obavili preventivni pregledi. Sa druge strane, privatno zdravstveno osiguranje zahteva postojanje tegobe kako biste mogli da iskoristite preglede u privatnim klinikama (osim ako nije uključen sistematski pregled). Šta je onda rešenje kada želite da se pregledate, nemate vremena za čekanje i ne osećate nikakvu tegobu?

Moja preventiva predstavlja paket dopunskog zdravstvenog osiguranja koji brine o Vašem zdravlju onda kada Vi to poželite. Za vrlo povoljnu premiju imate pristup mreži privatnih zdravstvenih ustanova i posvećeni Korisnički centar koji za Vas zakazuje preglede. Bez medicinskog upitnika, bez čekanja i bez uslova – u okviru paketa dobijate neograničen broj različitih pregleda i dijagnostičkih metoda, sa ili bez učešća u ceni. Uključeni su i stomatolog i oftalmolog, a pored dopunskog zdravstvenog osiguranja dobijate i životno osiguranje uz osiguranu sumu od 120.000 RSD. Poručite svoju polisu već danas i neka Moja preventiva postane i Vaša.

Autor: Bojana Tucović, Specijalista za razvoj digitalnih kanala i analizu podataka, OTP Osiguranje

Moja preventiva

Dopunsko zdravstveno osiguranje uz osiguranje života: veliki broj pregleda sa punim pokrićem i pregleda sa povoljnim učešćem u ceni. Brzo i lako zakažite pregled.

Saznajte više

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.