Vrati se nazad

OTP Osiguranje u Srbiji

Krajem septembra 2019. godine, OTP Grupa uspešno je završila akviziciju osiguravajućeg društva Societe Generale osiguranje. Promenu vlasničke strukture pratila je i promena poslovnog imena u OTP Osiguranje ADO Beograd.

25.11.2019
OTP Osiguranje u Srbiji

Šta ova promena znači za naše klijente?

Sve ostaje kao i do sada – nema potrebe za preduzimanjem bilo kakvih koraka. Sve polise osiguranja i prateća dokumentacija koja je kreirana pre promene u OTP Osiguranje su validne do datuma isteka bez obzira na stari naziv i logo Društva. Uzajamna prava i obaveze koje proističu iz ugovornog odnosa koji klijent ima sa Društvom ostaju na snazi. Ukoliko posedujete karticu osiguranja Moja preventiva, možete je neometano koristiti do datuma istaknutog na samoj kartici.

Posvećeni smo efikasnoj komunikaciji sa svojim klijentima i možete nas kontaktirati ukoliko imate bilo kakvih nedoumica. Možete pogledati i odgovore na vaša najčešća pitanja.

O kompaniji

Kompanija je nastala 2009. godine i krajem 2018. godine imala je 87.000 aktivnih ugovora, 159.000 aktivnih klijenata i 2,6 milijardi RSD ukupnog iznosa tehničkih rezervi. OTP Osiguranje u okviru svog integrisanog modela bankoosiguranja pruža klijentima svoje usluge životnog osiguranja preko OTP banke Srbija.

OTP Grupa pruža univerzalne finansijske usluge visokog kvaliteta za skoro 18,5 miliona klijenata u jedanaest zemalja kroz svoju mrežu od oko 1.500 ekspozitura, mreže bankomata i najsavremenijih elektronskih kanala. OTP banka Plc., matična banka OTP Grupe, najveći je pružalac finansijskih usluga u Mađarskoj i dominantan regionalni igrač na tržištu Centralne i Istočne Evrope.

Budućnost OTP Osiguranja u Srbiji

U narednom periodu fokus Društva biće na održavanju i daljem unapređenju kvaliteta usluga za klijente, proizvoda i pratećih procesa, kao i dalji razvoj saradnje sa strateškim partnerom OTP bankom Srbija.

Cilj OTP Osiguranja jeste odgovaranje na potrebe svojih klijenata uz pomoć inovativnih rešenja u oblasti životnog osiguranja, sada uz snažnu podršku OTP Grupe.

Ukoliko imate sugestija ili predloga, slobodno nas kontaktirajte. Želimo da zajedno sa našim klijentima unapredimo usluge životnog osiguranja i nastavimo dalji razvoj.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.