Vrati se nazad

Kada je pravo vreme da kažete da

Priznaćete da se mnogo puta zapitamo da li je sada pravi trenutak da uradimo ono nešto, što nam je važno.

28.07.2021

Nekada to pitanje sebi postavljamo na svakodnevnom nivou: da li baš danas da započnem nov projekat na poslu ili da ga pomerim za sledeću radnju nedelju, da li da krenem sa dijetom sada ili nakon praznika, da li da sada obavim razgovor sa razrednim starešinom deteta ili na kraju tromesečja. Kada je po sredi donošenje važnih životnih odluka čini se da nam je još teže.

Za sve znatiželjne čitaoce ovo nije jedan od tekstova koji će vam pomoći da saznate kada je pravi trenutak da kažete da vašem životnom partneru koga znate iz pripravničkih dana, kada je trenutak da kažete da agentu za nekretnine za onaj dvosoban stan na kredit u Dalmatinskoj i onom prodavcu automobila sa placa na Čukarici za kupovinu dugoočekivanog uvezenog polovnjaka iz Nemačke.

Ovo je tekst u kojem ćemo razjasniti kada je pravi trenutak da kažete da životnom osiguranju.

Životni događaji i životno osiguranje

Razmišljajući dugoročno, pojedinac kupovinom polise životnog osiguranja pokriva rizik za slučaj smrti i osigurava svoj život. Zasnivanje porodice je jedan od trenutaka kada svako počne da razmišlja o zaštiti koju može pružiti svojoj porodici u slučaju nastanka nepredviđenih okolnosti. Dugoročna štednja i zaštita od rizika jesu ključne stvari koje pruža polisa mešovitog životnog osiguranja. Ušteđeni novac može se iskoristiti za školovanje dece ili kao finansijska injekcija u ključnom trenutku života. 

Dugoročna obaveza su i stan ili auto na kredit. Ono što je izvesno su obavezne mesečne rate, a ono što je neizvesno su svakodnevne okolnosti koje nose potencijalni rizik za život pojedinca. Tokom vremena otplatom kredita dug se smanjuje, ali kako smo stariji rizici od smrti i oboljevanja sve više rastu. Zaštitu ovde pruža polisa osiguranja života za slučaj smrti koja prati ostatak duga po kreditu.

Troškovi na jednake rate

Osnovni rizik koji pokriva polisa životnog osiguranja je rizik smrti. Ovaj rizik raste sa starošću osiguranika. Za pokriće svakog rizika plaća se cena – premija osiguranja. Što duže traje osiguranje života za slučaj smrti to je i premija osiguranja veća jer je osiguranik pokriven na duži vremenski period. Društva za osiguranje često nude polise životnog osiguranja sa mesečnom dinamikom plaćanja premije. Na taj način ukupna premija osiguranja deli se na jednake rate i manje opterećuje kućni budžet. To znači da se u kasnijim godinama života možemo fokusirati na neke druge finansijske planove, a ne na rastući rizik koji premija osiguranja pokriva.

Što pre to bolje

Ako pitate Gugl kada je pravi trenutak da kupite životno osiguranje dobićete kao odgovor pregršt tekstova u kojima piše “što pre to bolje”. Već smo rekli da premija osiguranja pokriva osnovni rizik – rizik smrti koji raste kako vreme odmiče. To znači da ako imate 35 godina najverovatnije će vas premija osiguranja u proseku koštati duplo više nego da ste pre 10 godina uzeli potpuno isto životno osiguranje. Sa aspekta osiguravajuće kompanije nije isto da li vas ona osigurava od 25. do 35. godine života ili od 35. do 45. godine života. Iako je trajanje osiguranja u oba slučaja potpuno isto, rizik je u drugom slučaju viši jer je osiguranik stariji. A rizik diktira i cenu.

Aksiom “što pre to bolje” ima mnogo više smisla kada je u pitanju mešovito životno osiguranje – osiguranje kod kojeg se u slučaju nepovoljnog događaja dobija osigurana suma za slučaj smrti ili u slučaju isteka polise osiguranja dobija osigurana suma za slučaj doživljenja. Jer pokrivena su dva rizika – smrt i doživljenje. Zato je ovo osiguranje skuplje od klasičnog osiguranja koje pokriva samo osnovni rizik – rizik smrti. Premija mešovitog osiguranja sastoji se iz dva dela: premije za rizik smrti i premije za doživljenje. Često se kaže da mešovito osiguranje ima štedni karakter jer se premija za doživljenje upravo tako i ponaša, tačnije ona se prikuplja za kasniju isplatu osigurane sume. Deo novca se izdvaja, čuva i tokom vremena kamati da bi po isteku polise osiguranja postao osigurana suma za slučaj doživljenja.

Ukoliko neko u ranijim godinama života počne sa uplatom premije mešovitog osiguranja to će više premije biti izdvojeno za štednju nego za rizik smrti koji je značajno niži kod mlađe populacije.

Svako vreme nosi svoje breme

Razumljivo je da različite godine života nose i različite životne prioritete i nedoumice. Kada imate 25 godina složićete se da je od pitanja da li uzeti osiguranje ili ne, mnogo češće ono pitanje da li uzeti benzinac ili dizel, koji od njih manje troši u gradu, i da li letovati u sezoni ili van sezone.

Ali visina premije osiguranja ne može biti najvažniji faktor prilikom donošenja odluke da li uzeti životno osiguranje ili ne, potrebno je razmotriti šta se dobija plaćanjem te premije. Ovo naročito važi za klasično osiguranje života koje pokriva samo osnovni rizik – rizik smrti. Već smo rekli da je jeftinije od mešovitog osiguranja jer nema štedni karakter, a daje sigurnost u budućnosti svakom ko uzme kredit za onaj isti auto, letovanje ili pak stan. Sigurnost se ogleda u pokriću svih dugovanja sa kojima se mora izboriti porodica pojedinca u slučaju nastanka nepovoljnog događaja.

Bez obzira da li samo razmišljate o mesečnoj štednji za potrebe dugoročnijeg ulaganja ili ste u postupku kupovine stana ili auta na kredit, svaki trenutak je pravi da kažete da životnom osiguranju.

Autor: Nevena Ćirić, Šef jedinice za aktuarstvo i razvoj i ovlašćeni aktuar, OTP Osiguranje

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.