Vrati se nazad

Četiri razloga zbog kojih će osiguranje spasiti čovečanstvo

Godinama unazad svedoci smo velikih promena. Migracije ljudi, ekološke borbe, novi virusi, ekonomski usponi i padovi, trke velikih tehnoloških giganata, onlajn svet. Da bi se što bolje uklopili u brze promene često smo prihvatali ono što je dato bez velikog razmišljanja.

16.03.2022

Nakon dugogodišnje upotrebe „novotarija“ mnogi su počeli da preispituju kakva tradicionalna dobra smo ostavili iza sebe i koje zdrave navike zapostavili. Suočeni sa novim okolnostima u ovom svetu kvantiteta, mnogi aktivno preuzimaju društvenu ulogu i postaju zagovornici kvaliteta. Među njima korak hvataju i društva za osiguranje.

Sve više društava za osiguranje podržava zelenu ekonomiju

Intenzivne klimatske promene dovele su do suša u Indiji, požara u Australiji i Kaliforniji, smrtonosnih zemljotresa i cunamija u Japanu, uragana na Karibima i jugoistoku SAD-a. Prema podacima Nacionalnog centra sa istraživanje o okolini (NCEI) u SAD-u, 2021. godina je sa 20 prirodnih katastrofa druga godina u istoriji po broju katastrofalnih događaja, a treća po visini gubitka u SAD-u sa ukupnim iznosom od 145 milijardi dolara [1]. Društva za neživotno osiguranje su podnela veliki teret u pokriću šteta koje su posledica prirodnih katastrofa. Ali ovo nije njihova jedina uloga. Društva za neživotno osiguranje aktivno učestvuju u prevenciji i umanjenju rizika prirodnih katastrofa.

Vodeća društva za osiguranje u Evropi, u cilju očuvanja održivosti, postepeno ukidaju osiguravajuća pokrića kompanijama čiji su značajni izvori prihoda povezani sa upotrebom uglja i prirodnog gasa. Svoj fokus društva usmeravaju i na ulaganje u zelene obveznice. Sredstva od prodatih obveznica se kasnije koriste za finansiranje obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti. Zurich Insurance je jedno od društava za osiguranje u Evropi koje intenzivno radi na upotrebi solarnih panela za proizvodnju struje, osvetljavanje poslovnog prostora i punjenje električnih automobila.

Životno osiguranje smanjuje potencijalni finansijski dug u budućnosti

U potrošačkoj eri i posledično velikoj upotrebi kreditnih proizvoda neophodno je preduzeti sve mehanizme koji će štititi našu porodicu u slučaju nastanka nepredviđenih događaja. Stambeni kredit je dugoročna obaveza, na čiju otplatu se u proseku obavezujemo tokom 20 godina. Često prosečna porodica pored stambenog kredita ima keš ili auto kredit.

Osiguranje života korisnika stambenog kredita u slučaju nastanka nepovoljnog događaja pokriva ostatak duga po kreditu. Na taj način porodica ne snosi dugove i finansijsko opterećenje u nemilom trenutku. Time je sprečeno iscrpljivanje štednog fonda porodice jer će osiguranje pokriti dug prema banci, a ne naslednici.

Klijent banke koji najčešće uzima stambeni kredit ima u proseku 40 godina i pripadnik je generacije X, stasao je u potrošačkoj eri i neokapitalizmu. Njegovi najmlađi sledbenici generacije Z rođeni u periodu od 1997. do 2015. godine odrasli su u eri pametnih telefona i društvenih mreža. Iako još uvek nije potpuno poznat njihov stav prema finansijskim proizvodima vrlo je moguće da će poprimiti određene navike svojih prethodnika Milenijalaca, generacije koja je promenila mnoge tradicionalne navike i koja češće bira iznajmljivanje stanova i rad na daljinu, a ređe dugoročnu kreditnu zaduženost i stacionarnost. U tom slučaju pripadnik generacije X koji uzima stambeni kredit treba da ima na umu potencijalne finansijske navike svojih mladih naslednika i bude dodatno motivisan da finansijski zaštiti svoju porodicu na vreme.

Zdravstveno osiguranje poboljšava zdravstveno stanje osiguranika

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje nudi set pokrića u mreži zdravstvenih ustanova. Više pokrića i šira mreža ustanova u kojima se pružaju zdravstvene usluge podstiču na korišćenje ovih usluga. Prema istraživanju Zdravlja stanovništva Srbije za 2019. godinu, Republičkog zavoda za statistiku, oko 91% stanovnika starijih od 15. godina ima svog lekara opšte medicine, što je nepromenjeno u odnosu na poslednji dostupni podatak iz 2013. godine. Stariji od 19. godina beleže značajan porast korišćenja privatne prakse (28,3% umesto 15,8%). Veći procenat stanovništva se izjasnio da ima svog stomatologa nego ranije. Broj poseta lekaru specijalisti je u blagom porastu i iznosi 41,3%, dok je 2013. godine iznosio 40,1%.

Mnogobrojna su istraživanja koja dovode u vezu adekvatnu zastupljenost zdravstvenih usluga i povećanje očekivane dužine života. Tako prema istraživanju iz Kine pristup adekvatnoj zdravstvenoj nezi može produžiti život jednom šezdesetpetogodišnjaku za 2-2.5 godine [2].

Na inostranom tržištu osiguranja postoje proizvodi osiguranja koji motivišu ljude da više vežbaju, zdravo se hrane i obavljaju redovne zdravstvene preglede. Kroz stvaranje zdravih navika osiguranici skupljaju poene što im kasnije omogućava nižu cenu osiguranja dok ujedno poboljšavaju svoje zdravstveno stanje.

Dugoročni proizvodi mešovitog osiguranja prkose novom instant dobu

Mešovito osiguranje za slučaj smrti i doživljenja je tradicionalni proizvod osiguranja, dugoročnog trajanja, najčešće sa mesečnim uplatama premije. Njegova riziko komponenta štiti od nepovoljnog događaja, a štedna garantuje isplatu osigurane sume po isteku trajanja osiguranja. Redovnim i strpljivim uplatama premije po isteku osiguranja dostiže se garantovana osigurana suma. Duži period uplata premije omogućava značajnije kamaćenje uplaćenih sredstava, a samim tim i veću osiguranu sumu.

U dobu instant odluka i brzih rešenja, jedna sigurna dugoročna investicija ne zvuči primamljivo. Stručnjaci nove generacije investitora koje najčešće čine Milenijalci nazivaju i uradi-sam investitori. Oni samostalno istražuju investicione prilike, informišu se na internetu i donose odluke. Većina njih poseduje i kriptovalute. Iako su se susreli sa ekonomskom krizom 2008. godine, sada prvi put samostalno proživljavaju emocije koje je sa sobom donelo tržište kriptovaluta.

Volatilni portfolio investicija traži stalni oprez i preispitivanje odluka. Uvrštavanje jedne stabilne investicije kao što je polisa mešovitog osiguranja u investicioni portfolio jednog Milenijalca ukazuje na važnost diversifikacije i tradicionalne vrednosti koje donosi osiguranje – zaštitu i investiranje.

Autor: Nevena Ćirić, Šef jedinice za aktuarstvo i razvoj i ovlašćeni aktuar, OTP Osiguranje

Reference:
[1] https://www.ncdc.noaa.gov/billions
[2] Hao, L., Xu, X., Dupre, M.E. et al. Adequate access to healthcare and added life expectancy among older adults in China. BMC Geriatr 20, 129 (2020). https://doi.org/10.1186/s12877-020-01524-9

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.