Disclaimer

The information submitted by the website user to OTP Osiguranje ADO Beograd (hereinafter referred to as the Insurance) for communication purposes is submitted of their own free will, and the approval to process the data by the Insurance is given on the grounds of clear affirmative action*, i.e. by the very act of the data submission by the user, thus giving the consent to the Insurance to process the data with the goal to provide the informative insurance offer.

When processing the data, the Insurance shall act in harmony with the Law on Personal Data Protection.

*Clear affirmative action is any action, i.e. corresponding conduct, which clearly, unequivocally and with certainty expresses the approval of the person with respect to a specific action. In this exact case, by leaving their personal information, the Application users undoubtedly give their consent to the data to be used by the Insurance; otherwise they will not leave the information nor submit them to the Insurance in the Application.

Information on the personal data controller

OTP Osiguranje ADO Beograd, 50 a/b Bulevar Zorana Djindjica Street, 11070 New Belgrade, telephone number: 011/2608-665, fax number: +381 11 260 7330, e-mail: info@otposiguranje.rs , website: www.otposiguranje.rs

Contact person for the Protection of Personal Data

E-mail: zastita.podataka@otposiguranje.rs
Phone number: 011/2608-904

The purpose of the intended data processing and the legal basis for the data processing

Personal data collected in the process of submitting contact requests is collected for the purpose of offering of insurance product and informing data subject about characteristics of insurance product. Contact request is submitted through the Insurer’s website by entering contact details of the interested person. The legal basis for the processing of this data is the consent of the person whose data is being processed based on conclusive act of submitting this data.
The data subject is entitled at any time to withdraw his/her consent given this way by sending the request on e-mail: zastita.podataka@otposiguranje.rs

Types of data to be collected

Data that are processed: name, surname, phone number and/or e-mail address.

Personal data recipients

OTP Osiguranje ADO Beograd.

Transborder transfer of personal data from the Republic of Serbia

Data will not be transferred outside the Republic of Serbia.

Time limit for personal data keeping

Personal data are kept until the moment of fulfillment of the purpose of collection, that is, until the moment of contacting and providing complete information about insurance products for which that person showed interest through the Insurer’s website. If, in order to provide needed information, it is necessary to contact data subject several times, his/her data will be kept during that time and will be deleted after the fulfillment of stated purpose.

Rights of the Data Subjects

Data subjects have the right to request from the Insurer access, correction or deletion of his/her personal data, as well as the right to limit processing, the right to file objection, and the right to data transmission, all in accordance with the provisions of the Law on Personal Data Protection.
Data subject has the right to withdraw the consent to the processing of personal data, at any time, provided that such withdrawal shall have effect only from the moment of notification of the withdrawal to the Insurer, and shall not affect the use of the data before such withdrawal. Withdrawal of consent to the processing shall be sent to the Insurer in writing to zastita.podataka@otposiguranje.rs

The right to file complaint to the Insurer

The data subject has the right to object at any time to the processing of his or her personal data in the following ways:

  • By visiting the Insurer’s premises
  • By sending the complaint by mail to the address: OTP Osiguranje ADO Beograd, 50 a/b Bulevar Zorana Djindjica Street, 11070 Novi Beograd
  • By sending the complaint electronically to the e-mail address: zastita.podataka@otposiguranje.rs

Filing a complaint with the Commissioner for information of public importance and personal data protection

The individual whose personal data is collected and processed has the right to file a complaint on the acts or omissions of the Insurer to the Commissioner for information of public importance and personal data protection, at the address 15 Bulevar kralja Aleksandra Street, 11120 Belgrade, email: office@poverenik.rs , phone: +381 11 3408 900, fax: +381 11 3343 379.

Obaveštenje

Potvrđujem da ovim putem ne zaključujem Ugovor o osiguranju i da podatke svojevoljno dostavljam isključivo u svrhu mogućeg pribavljanja informativne i neobavezujuće ponude za zaključenje ugovora o osiguranju i to prema podacima koje dostavim Societe Generale Osiguranje a.d.o. Beograd (u daljem tekstu: Osiguranje). U slučaju da popunjeni podaci nisu istiniti, odnosno da iz drugih razloga ili na osnovu volje Osiguravača nije moguće zaključiti ugovor o osiguranju prema ovoj ponudi, Osiguravač neće snositi odgovornost.

Svi podaci koje korisnik Aplikacije dostavi Osiguranju radi izrade informativne ponude su dostavljeni na osnovu njegove slobodne volje, a pristanak da Osiguranje obrađuje te podatke je dat konkludentnom radnjom*, odnosno, samim činom dostavljanja podataka od strane korisnika Aplikacije čime je data saglasnost Osiguranju da iste obradi u svrhu dostavljanja informative ponude osiguranja.

Osiguranje će prilikom obrade podataka postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

*Konkludentna radnja je radnja, odnosno odgovarajuće postupanje, kojim je jasno, nedvosmisleno i sa sigurnošću iskazan pristanak lica povodom određenog posla. U konkretnom slučaju popunjavanjem ličnih podataka korisnik Aplikacije nesumnjivo daje saglasnost da Osiguranje te podatke koristi, jer u surotnom neće popuniti podatke i dostaviti ih Osiguranju putem Aplikacije.